எங்களை பற்றி

எங்களை பற்றி

ஸ்டார்ட்அப் தமிழா, தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலில் ஸ்டார்ட் அப் மற்றும் MSME முதலீடுகள் பற்றியும் அதன் வளர்ச்சி குறித்த நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்பும் ஸ்டார்ட்அப் ரியாலிட்டி ஷோ ஆகும்.

திட்ட இலக்குகள்

  • தொழில்முனைவோரை ஒரு வெகுஜன இயக்கமாக எடுக்க தமிழக மக்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
  • வேலை தேடும் மனநிலையிலிருந்து வேலை தேடும் நோக்கத்திற்கு மக்களை ஊக்குவிப்பது.
  • முதலீட்டாளர்களையும், HNS-ஐயும் ஸ்டார்ட்அப்-ல் முதலீடு செய்வதை அதிகரிப்பது.
  • தமிழ்நாடு அரசின் கனவான $1 டிரில்லியன் பொருளாதாரமாக மாநிலத்தை மாற்றும் இலக்கிற்கு பங்களிப்பது.
  • சமூகம், பெண்கள் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் கவனம் செலுத்தும் முதலீட்டின் தாக்கம் மற்றும் மாற்றத்தை முன்னிலைப்படுத்தல்.
startupthamizha
StartupTamilNadu

StartupTN - தமிழ் நாட்டில் தொழில் முனைவோருக்கான ஒரு சுற்றுச்சூழலை உலக தரத்திற்கு உருவாக்குகிறது.

தொலைநோக்குப் பார்வை

தமிழ்நாட்டை ஸ்டார்ட் அப் மற்றும் தொழில்முனைவோர்க்கான உலகலாவிய இடமாக மற்றும் விரிவான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பாகவும் மாற்றுவதே StartupTN நோக்கமாகும்.

எங்கள் பணி

தமிழ்நாட்டில் ஒரு சீரான ஸ்டார்ட்அப் சூழலை உருவாக்குவது, ஆதரவு அளிப்பது, மற்றும் வளர்ப்பது. புதிய தொழில் முயற்சியை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி பொருளாதார வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதே எங்கள் நோக்கம். .

2023-க்குள் 10 உலகளாவிய உயர் வளர்ச்சி நிறுவனங்கள் உட்பட குறைந்தது 5,000 ஸ்டார்ட் அப்கள் தொடங்குவதற்கு வழிவகை செய்வதே எங்கள் குறிக்கோள்.